Institute vyko LEI bei Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ bendras renginys

Spalio 27 d. Institute įvyko Kultūros, meno ir mokslo asociacijos „Kūrėjų menė“ retrospektyvinė popietė, kurios pradžioje dr. Rimantas Levinskas susirinkusiems pristatė žymiausius LEI (renginio partnerio) veiklos bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus. Prisimintos Kauno hidroelektrinės statybos vietos parinkimo priežastys, jėgainės reikšmė Kauno miestui bei Lietuvos energetikai. Paminėti užlieti užtvenkto Nemuno vandenimis kaimai ir jų gyventojų likimai, kurių gyvu liudijimu tapo renginyje pristatyta Antano Jankausko parengta prisiminimų knyga „Mozūrų grožio pavilioti“. Šioje knygoje Antanas ir jo brolis Romas, padedant rašytojui Raimundui Pranckevičiui, aprašė Jankauskų šeimos, gyvenusios Mozūrų kaime, likimą, kai teko persikelti iš užtvindynamos sodybos į Palemoną.

Knygos aptarimas vyko gausiai susirinkusių kolegų, Jankauskų šeimos kaimynų ir draugų aplinkoje, svečių pasisakymus palydint dainų autoriaus ir atlikėjo Arvydo Paulausko muzikiniais intarpais. Recenzuojantį žodį tarė prof. Aleksandras Vitkus, o tai kas buvo įtraukta į prisiminimų knygą – visus Jankauskų šeimos gyvenimo slenksčius, perteikė knygos bendraautoriai Antanas ir Romas Jankauskai bei Raimundas Pranckevičius. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo nario Deivido Labanavičiaus patarėja Eglė Stasiškienė bei A. Jankausko klasės draugas Raimundas Vitkus. Taip pat pasisakė prof. Irena Leliūgienė, gydytoja odontologė Gintarė Jankuvienė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos viceprezidentas, doc. Vytautas Šiaudytis, KTU doc. Eimutis Karčiauskas, buvęs Kauno menininkų namų direktorius Algirdas Medišauskas, asociacijos „Kūrėjų menė“ atstovės: docentė Jūratė Stankevičienė, muzikė Salomėja Ruzgienė, poetė ir meno kūrėja Rita Juškevičiūtė-Mockeliūnienė, kuri knygos pristatymo dvasią labai gražiai apibudino žodžiais: „Džiaugsmas ir pasigėrėjimas, kai su didžiule meile ir pagarba atmenama tėvų žemė. Kai su meile ir pagarba glaudžiamasi prie savųjų ištakų.“

Renginio organizatoriai dėkoja Lietuvos energetikos institutui, suteikusiam renginiui patalpas.