Lietuvos energetikos institutas vykdys tyrimą, padėsiantį mažinti energijos nepriteklių

Lietuvos mokslo taryba (LMT) skyrė finansavimą reikminių tyrimų projektui „Namų ūkiai energetikos transformacijos kontekste“. Šį socialinių mokslų (ekonomikos) srities projektą parengė Lietuvos energetikos instituto mokslininkai, bendradarbiaudami su Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu.

Reikminių tyrimų projektai yra skirti atlikti skubiems taikomiesiems moksliniams tyrimams pagal valstybei ypač aktualias temas, kurias pasiūlo ministerijos ir kitos suinteresuotos valstybės institucijos. Naujausi Eurostat duomenys rodo, kad net 27,9 proc. Lietuvos gyventojų negali pakankamai šildyti būsto (tai antras blogiausias rezultatas Europos sąjungoje), todėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerija inicijavo mokslinį tyrimą, orientuotą į energetinio skurdo (energijos nepritekliaus) mažinimą. Projekte „Namų ūkiai energetikos transformacijos kontekste“ Lietuvos energetikos instituto mokslininkai sukurs Lietuvos atvejui pritaikytą energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistemą, kuri galės būti panaudojama šalies politikos formavimui ir situacijos stebėsenai. Ši sistema ir projekte atlikta analizė pasitarnaus kaip pagrindas priimant įrodymais grįstus energetikos politikos sprendimus, orientuotus į namų ūkius.

Tai jau trečiasis reikminių tyrimų projektas, vykdomas Lietuvos energetikos instituto. Anksčiau vykdytuose projektuose buvo tiriamas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje socialinis poveikis ir visuomenės informavimo efektyvumas, išanalizuotos Lietuvos gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir pasiūlytos priemonės būsto prieinamumui didinti. „Instituto vykdomi aukščiausio lygio taikomieji tyrimai neapsiriboja technologijų kūrimu ir reikšmingai prisideda prie Lietuvos raidai itin aktualių socialinių klausimų sprendimo. Tokių daugialypių reiškinių kaip energetinis skurdas tyrimams idealias sąlygas sudaro institute skatinama socialinių ir technologijos mokslų simbiozė“, – pabrėžė LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius. Vykdant projektą numatoma glaudžiai bendradarbiauti su Energetikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vartotojų organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Projektas „Namų ūkiai energetikos transformacijos kontekste“ bus vykdomas iki 2021 m. rugsėjo, tyrimų rezultatai bus pristatyti viešame mokslo renginyje. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.