LEI vyko MTEPIPC seminaras verslo atstovams

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Vykdant projekto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, suplanuotas veiklas, 2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos energetikos institute MTEPIPC suorganizavo ir pravedė seminarą „Atsinaujinantys energijos ištekliai ir atliekos – konversija į energiją ir vertingus produktus (TWIN-PEAKS pavyzdys)“. Seminare dalyvavo Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus ir Kauno regionų verslo organizacijų atstovai, kuriems buvo pristatyta informacija apie Instituto mokslininkų bendradarbiavimą su verslo organizacijomis ir sukurtus MTEP produktus. Naujausius MTEP produktus pristatė ir pademonstravo Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkai. Ypač detaliai buvo pristatyti vykdomame projekte TWIN-PEAKS reklamuojami naujausi MTEP produktai, sukurti Plazminių technologijų ir Degimo procesų laboratorijose, skirti efektyviam atliekų pavertimui į energiją ir/arba vertingus produktus: sintezės dujas, vandenilį, metaną, metanolį. Seminaro dalyviams buvo pademonstruotas paminėtiems produktams sintezuoti sukurtas plazminis įrenginys. Suinteresuotiems verslininkams Degimo procesų ir Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijose buvo pademonstruoti biomasės ir atliekų tyrimo įrengimai bei jų panaudojimo galimybės teikiant MTEP paslaugas.