LIC koordinuojamas konsorciumas tampa Europos skaitmeniniu inovacijų centru

Europos skaitmeninis inovacijų centras (ESIC) – organizacija ar organizacijų susivienijimas (klasteris), kurio pagrindinė veikla yra teikti paslaugas ūkio ir viešojo sektoriaus subjektams, diegiant naujas skaitmenines technologijas, siekiant skaitmeninti produktus ir procesus.

Europos Komisija, DG CNECT iš 283 kandidatų į ESIC konkurso būdu atrinko 136 konsorciumus. Jų tarpe yra – trys Lietuvos kandidatai į ESIC, kurie pritraukia investicijas iš Skaitmeninės Europos Programos. Tai Lietuvos inovacijų centro, Kauno technologijos universiteto ir Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko koordinuojami konsorciumai.

Skaitmeninės Europos programa yra pirmoji ES programa, kuria siekiama paspartinti ekonomikos atsigavimą ir formuoti Europos visuomenės ir ekonomikos skaitmeninę transformaciją, atnešant naudos visiems, o ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Bendras programos biudžetas – 7,5 mlrd. EUR. Detaliau: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

„Lietuvoje gaji praktika, kad „didžiausias konkurentas – kaimynas“. Toks požiūris yra didžiausia kliūtis didinant Lietuvos tarptautinį konkurencingumą. Reikia pasidžiaugti, kad Lietuvos kandidatams į ESIC, finišo tiesiojoje pavyko susitarti dėl bendrų pastangų apjungti potencialą, pritraukiant investicijas iš Skaitmeninės Europos Programos, tam kad Lietuvos privataus ir viešo sektoriaus subjektai gautų maksimalios apimties ir kokybės paslaugas, reikalingas jiems skaitmeninti savo produktus ir procesus. Galima drąsiai pasakyti, kad yra pasiektas maksimaliai įmanomas rezultatas.

Bet tai tik kelio pradžia. Priešakyje – trejus metus truksianti ir rezultatus orientuota veikla, kurios metu bus teikiamos konkrečios paslaugos, susijusios su skaitmenine transformacija, tarp kurių išskirtinos: bandymai prieš investuojant; pagalba ieškant investicijų; žinių, įgūdžių perdavimas, mokymai; partnerių paieška bei intergracija į tarptautines vertės kūrimo grandines” – teigia Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas Artūras Jakubavičius.

Pagal ESIC taisykles, šalyse veikiantys ESIC negali vienas kito dubliuoti, o gali tik papildyti kompetencijomis technologiniame ir/ar sektoriniame lygmenyje. LIC koordinuojamo ESIC tikslas – efektyvinti pramonės, ago-maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant vakarų ir vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

LIC koordinuojamą ESIC sudaro:

ESIC paslaugų teikimas įgaus pagreitį kartu su ateinančiais naujais mokslo metais.

Šaltinis: https://lic.lt/2022/06/07/lic-koordinuojamas-konsorciumas-tampa-europos-skaitmeniniu-inovaciju-centru/