Liepos mėnesį įvyko dvi TRANSWAT projekto ekspedicijos

Liepos 12-16 dienomis Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projekto Nr. LLI-533 „Bendras Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinių upių ir ežerų vandens telkinių valdymas (TRANSWAT) ekspertai (V. Akstinas, S. Nazarenko, D. Jakimavičius, D. Šarauskienė) iš Lietuvos energetikos instituto atliko hidromorfologinius tyrimus skirtingose Varduvos upės atkarpose.

Liepos 21-23 d. V. Akstinas, S. Nazarenko, D. Jakimavičius atliko debitų matavimus Ilgės ežero intakuose.

Plačiau apie projektą: https://lei.lt/transwat/
Projektas finansuojamas iš: Interreg V-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/


__
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos energetikos institutas ir jokiomis aplinkybėmis informacijos turinys negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.