Lietuva tariasi su JAV dėl perėjimo prie 100 proc. atsinaujinančios energijos išteklių modelio

2022 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d. viceministro Albino Zananavičiaus ir viceministrės Ingos Žilienės vadovaujama delegacija su darbo vizitu lankėsi JAV. Tarp delegacijos atstovų buvo ir LEI Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas.

Vizito tikslas – baigti derinti praktinius Lietuvos energetikos sektoriaus perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energetikos modelio rengimo aspektus. Tuo tikslu Denveryje, Kolorado valstijoje, Lietuvos energetikos delegacija susitiko su JAV Nacionalinės atsinaujinančios energijos laboratorijos, pavaldžios JAV Energetikos departamentui, atstovais, kurie, bendradarbiaudami su Lietuvos energetikos agentūra, artimiausiu metu pradės rengti Lietuvos energetikos sektoriaus perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energijos modelį. Šios laboratorijos mokslininkų parengtas energetikos sektoriaus perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energijos modelis jau pradėtas praktiškai įgyvendinti Los Andžele, Kalifornijos valstijoje. Tai pirmasis pasaulyje tokio pobūdžio modelis, parengtas atlikus išsamų ir mokslu pagrįstą tyrimą bei pateikiantis ekonomiškai naudingiausius scenarijus, kaip pasiekti užsibrėžtų energetikos sektoriaus transformacijos tikslų. Lietuva taps pirmąja pasaulyje valstybe, kuriai bus parengtas toks modelis.

Siekdami geriau suprasti praktinius tokio pobūdžio modelio aspektus ir tinkamai pasirengti jo rengimo bei įgyvendinimo etapams, Lietuvos energetikos delegacijos atstovai apsilankė Los Andžele, kur susitiko su Los Andželo Vandens ir elektros departamento ir pagrindinių energetikos įmonių, atsakingų už šio miesto perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energetikos modelio parengimą ir tolimesnį jo įgyvendinimą, atstovais. Delegacijoje buvo ir pagrindinių Lietuvos energetikos įmonių atstovai. Pažymėtina, kad Los Andželo miestas pagal gyventojų skaičių ir energijos vartojimą pranoksta Lietuvą, bet turi vienodus tikslus ir susiduria su panašiais iššūkiais.

„Stebina tai, kiek Lietuva ir Los Andželo miestas turi panašumų. Siekiame tų pačių energetikos tikslų ir susiduriame su panašiais iššūkiais. Nepaisant to, turime nemažai ko vieni iš kitų pasimokyti. Todėl džiaugiamės galėdami užmegzti artimus kontaktus su tais, su kuriais per artimiausius metus galėsime dalytis patirtimi rengiant ir įgyvendinant energetikos sektoriaus transformacijos modelius“, – teigė viceministrė I. Žilienė.

Susitikimų Denveryje su JAV Nacionalinės atsinaujinančios energijos laboratorijos atstovais metu aptarti techniniai Lietuvos perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energijos modelio rengimo aspektai. Tikimasi, kad sėkmingai išsprendus likusius klausimus bus pereinama prie kito modelio rengimo etapo. Lietuvai yra labai svarbus bendradarbiavimas su transatlantiniais partneriais keičiantis patirtimi atsinaujinančios energetikos srityje. Lietuva džiaugiasi glaudžiais santykiais energetikos srityje ir intensyviu bendradarbiavimu su JAV Energetikos departamentu ir jam pavaldžiais mokslo centrais. Abiem šalims siekiant perėjimo prie atsinaujinančios energetikos tikslų toks bendradarbiavimas tampa ypač svarbus.

„Netrukus bus žengtas reikšmingas žingsnis Lietuvos ir JAV santykių energetikos srityje istorijoje – pasirašytas dvišalis tarpinstitucinis politinis sutarimas dėl bendradarbiavimo energetikos srityje teikiant paramą Lietuvai, siekiančiai energetinio saugumo ir perėjimo prie atsinaujinančios energijos tikslų. Šis sutarimas numato konkrečias bendradarbiavimo sritis ir galimybes ateityje įtraukti naujas bendradarbiavimo sritis, įskaitant energetinio sektoriaus kibernetinį saugumą“, – sakė energetikos ministras A. Zananavičius.

Lietuvos energetikos delegacija vizito JAV metu taip pat susitiko su JAV energetikos įmonėmis, kuriančiomis ir diegiančiomis inovatyvias technologijas, prisidedančiomis prie klimato kaitos švelninimo, įvairių vartotojų poreikių tenkinimo bei skatinančiomis startuolių veiklą šioje srityje.

Lietuvai reikės pažangių technologinių sprendimų ateityje įgyvendinant Lietuvos perėjimo prie 100 procentų atsinaujinančios energijos modelį. Todėl būtina stebėti technologijų plėtrą, kad prireikus būtų galima pasirinkti tinkamiausius ir ekonomiškai naudingiausius technologinius sprendimus, kurie geriausiai tenkintų Lietuvos energijos vartotojų poreikius ir užtikrintų energetikos sistemos saugumą ir stabilumą.

Šaltinis: https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-tariasi-su-jav-del-perejimo-prie-100-proc-atsinaujinancios-energijos-istekliu-modelio