Lietuvos energetikos instititutas dalyvauja iniciatyvoje #ScienceForUkraine

Lietuvos energetikos instititutas dalyvauja iniciatyvoje #ScienceForUkraine

#ScienceForUkraine – studentų ir mokslininkų bendruomenė iš Europos ir viso pasaulio akademinių institucijų. Jų misija – rinkti ir skleisti informaciją apie paramos galimybes universitetiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu studentams ir mokslininkams, tiesiogiai nukentėjusiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą.

Akademinio gyvenimo tęstinumui užtikrinti Lietuvos energetikos institutas siūlo Ukrainos doktorantams ir tyrėjams galimybę tęsti studijas ir darbą Lietuvoje.

Iniciatyvoje dalyvaujančių institutcijų žemėlapis: https://scienceforukraine.eu/


Lithuanian Energy Institute participates in the initiative #ScienceForUkraine

#ScienceForUkraine is a community group of volunteer students and research scientists from academic institutions in Europe and around the world. Their mission is to collect and disseminate information about support opportunities at the university, national, and international level for students and researchers directly affected by the Russian invasion of Ukraine.

To ensure the continuity of academic life Lithuanian Energy Institute offers Ukrainian PhD students and researchers to continue their studies and work in Lithuania.

Map of participating institutions: https://scienceforukraine.eu/