Lietuvos energetikos institutas įsirengs 500 kW galios saulės elektrinę

Džiaugiamės galėdami pasidalinti žinia, jog įdėtų pastangų dėka buvo gautas finansavimas 500 kW saulės elektrinės įrengimui Lietuvos energetikos institute!
Šis projektas skirtas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrai ir institutui leis net 44% iš tinklo perkamos elektros energijos pakeisti atsinaujinančiais energijos ištekliais.

Efektyvus energijos vartojimas ir energijos gamyba panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius yra pagrindiniai darnios energetikos raidos principai. Atsižvelgiant į globalines klimato kaitos problemas, išsivysčiusios pasaulio šalys skatina šių principų įgyvendinimą savo energetikos sektoriuose, sudarydamos sąlygas efektyviai naudoti energiją ir plėtodamos energijos iš AEI gamybos pajėgumus.

Lietuvos Respublikos vyriausybė, įgyvendindama Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos tikslus teikia finansinę paramą įvairių AEI naudojimo plėtrai, kurie turi pakeisti šiuo metu naudojamus iškastinio kuro išteklius. Viena iš skatinimo priemonių (pagal kurią ir bus finansuojamas šis LEI projektas) – subsidijos, teikiamos AEI technologijų plėtrai visuomeninės paskirties pastatuose, teikiamos pagal APVPA paskelbtą kvietimą Nr. 2020/4 „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.