Lietuvos energetikos institutas Kaune organizavo EUROfusion Generalinę asamblėją

EUROfusion šią savaitę sveikinasi iš Kauno, kur įvyko Generalinė asamblėja, kas ketvirtį vykstantis Europos branduolių sintezės tyrimų konsorciumo posėdis, per kurį aptariami svarbūs strateginiai klausimai, pažanga įgyvendinant elektros gamybos iš branduolių sintezės strategiją. Dviejų dienų renginio organizatorius – konsorciumo narys – Lietuvos energetikos institutas. LEI mokslininkai atlieka būsimos Europos demonstracinės sintezės jėgainės DEMO saugos ir patikimumo analizę, taip pat tiria greitųjų neutronų ir radiacijos poveikį įrangai, pavyzdžiui, Jungtiniam Europos Tore (angl. Joint European Torus (JET) ir statomame medžiagų tyrimų įrenginyje IFMIF-DONES.

„Kaip 15 tyrėjų grupė, žinoma, turime specializuotis, bet tai nereiškia, kad dirbame vieni“, – sako Lietuvos branduolių sintezės tyrimų grupės vadovas Egidijus Urbonavičius. „Dalyvavimas EUROfusion projekte mums suteikia galimybę dalyvauti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų programoje ir naudotis Europos branduolių sintezės tyrimų įranga, bendrauti su branduolių sintezės mokslininkų bendruomene bei įnešti savo indėlį siekiant pagaminti elektrą iš branduolių sintezės.“

Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. Gintaras Valinčius ir Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius.

„EUROfusion konsorciumas įgyvendina svarbiausią „Horizon Europe“ projektą sintezės energijos tyrimų srityje. Lietuvos energetikos institutas didžiuojasi buvimu EUROfusion konsorciumo dalimi ir savo indėliu plėtojant sintezės energetiką – tvarų, mažai anglies dioksido išskiriantį energijos šaltinį. Tikime, kad šis asamblėjos susitikimas suteiks papildomo impulso LEI aktyviau veikti šioje svarbioje ateities energetikos tyrimų srityje“, – sakė dr. Sigitas Rimkevičius.