Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

  • Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių ir nebranduolinių energetinių įrenginių šilumos mainais ir hidrodinamikos procesais bei aplinkos taršos mažinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
  • Mokslinio darbo tema: Moksliniai tyrimai, susiję su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Branduolių sintezės įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Alternatyvių kuro rūšių degimo proceso tyrimas siekiant didinti efektyvumą ir užtikrinti jų panaudojimą technologiniuose įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos vertinimu (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [2,0 et.];
 

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto algoritmų tyrimas elektros energetikos sistemose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Ekonomikos dekarbonizavimo tyrimai ir matematinis modeliavimas. (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.];
 

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Degimo procesų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Termocheminių procesų efektyvumo didinimo tyrimai. (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Inovatyvių energetikos sistemų diegimo tyrimai tvarios miestų / savivaldybių gyvensenos kontekste anglies dvideginio išmetimams minimizuoti (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.];
 

eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje:

Moksliniam darbui, susijusiam su šilumos ir masės mainų procesų tyrimais kondensaciniuose ekonomaizeriuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijoje:

  • Mokslinio darbo tema: Tikimybinės saugos analizės taikymas branduolinių jėgainių ir branduolių sintezės įrenginių saugos ir patikimumo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.];
  • Mokslinio darbo tema: Dirbtinio intelekto taikymas vandenilio-oro mišinių degimo tyrimuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [0,5 et.].

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijoje:

  • Mokslinio darbo tema: Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių taikymo įtakos energijos poreikiui pramonės įmonėse tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
  • Mokslinio darbo tema: Elektros tinklų darbo režimų tyrimai (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].

Plazminių technologijų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: Kietų medžiagų skaidymo procesų atmosferinio slėgio plazmos aplinkoje tyrimas (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.].
 

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Mokslinių darbų sąrašą;
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo(ų), kvalifikacinio ar mokslo laipsnio(ų) diplomo(ų) ir pedagoginio(ų) mokslo vardo(ų) atestato(ų) kopijas bei originalus (instituto darbuotojams netaikoma).

Dokumentai priimami iki 2023 m. spalio 13 d. 15 val. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Pretendentai turi turėti kompetenciją atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V5-1.5.2.

Šiuos reikalavimus bei Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų konkursų ir atestavimo pareigoms organizavimo tvarkos aprašą rasite https://lei.lt/apie-lei/veiklos-dokumentai/