Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą

eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio energetikos sektorių analizė ir matematinis modeliavimas (socialiniai mokslai, ekonomika), [1,0 et.].
 

eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: kuro iš atliekų ir energijos gamybos proceso metu susidarančių medžiagų tyrimas (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), [1,0 et.];
 

eiti mokslo darbuotojo pareigas

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: mikroplastikų kiekio, savybių ir skilimo sausumos mėginiuose tyrimai (technologijos mokslai, aplinkos inžinerija), [0,5 et.];

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijoje:

Mokslinio darbo tema: dujų srautų bei juose esančių kietųjų dalelių dinamikos skaitinis ir eksperimentinis vertinimas inovatyviuose technologiniuose įrenginiuose (technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija), [1,0 et.];
 

Pretendentai pateikia:

  • Prašymą dalyvauti konkurse instituto direktoriui, nurodant, į kurias pareigas pretenduojama;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jeigu asmuo prieš tai nedirbo Lietuvos energetikos institute);
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Aukštojo mokslo ir mokslinio laipsnio dokumentus bei jų kopijas (jeigu asmuo prieš tai nedirbo Lietuvos energetikos institute);
  • Užpildytą ir pasirašytą konkurso dalyvio anketą (Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų konkursų, veiklos vertinimo ir atestavimo pareigoms organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Su mokslo padalinio, į kurį pretenduoja, vadovu suderintą veiklos planą kadencijos laikotarpiui (Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų konkursų, veiklos vertinimo ir atestavimo pareigoms organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugsėjo 2 d. 16 val. adresu Breslaujos g. 3, AK-216, 217 kab., 44403 Kaunas.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 401 815, el. p. Svetlana.Petraitiene@lei.lt.

Reikalavimai pretendentams:

Pretendentai turi turėti kompetenciją atlikti mokslinį darbą skelbime nurodyta tema.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. V5-3.5.

Šiuos reikalavimus bei Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojų konkursų, veiklos vertinimo ir atestavimo pareigoms organizavimo tvarkos aprašą rasite https://lei.lt/apie-lei/veiklos-dokumentai/.