Lietuvos energetikos institute lankėsi AB „Panevėžio energija” generalinis direktorius

2021 m. gruodžio 1 d. į LEI buvo atvykęs AB „Panevėžio energija” generalinis direktorius Petras Diksa. LEI direktorius Sigitas Rimkevičius svečiui pristatė naujausias instituto iniciatyvas bei projektus energetikos sektoriuje. Diskutuota apie šilumos sektoriaus dabartinio laikotarpio aktualiausius iššūkius. Taip pat trumpai pasikeista nuomonėmis apie šiuo metu ministerijose ir kitose organizacijose svarstomą aprašą, susijusį su elektros energijos saugojimo sistemų įrengimu. Buvo aptartas galimas dalyvavimas rengiant ir teikiant paraiškas programos „Europos horizontas“ energetikos tematikos (5-as klasteris) bei Climate Neutral and Smart Cities misijos kvietimuose.