Lietuvos energetikos institute lankėsi Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. Gintaras Valinčius

2024 m. balandžio 24 d. Lietuvos energetikos institute (LEI) lankėsi Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininkas dr. Gintaras Valinčius. Susitikimo metu aptarta Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta energetikos technologijų taikomųjų tyrimų ir vystymo centrų iniciatyva ir jos įgyvendinimas.

Diskusijoje su LEI atstovais G. Valinčius akcentavo, kad mokslas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų šalies energetinę ateitį. „Inovatyvūs moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra – pagrindiniai varikliai Lietuvai siekiant energetinio savarankiškumo ir užtikrinant tvarų energetikos sektoriaus vystymąsi bei konkurencingumą tarptautinėje arenoje. Mūsų prioritetai ̶ investicijos į inovatyvius, moksliniais tyrimais grįstus energetikos sprendimus, kurie prisidėtų prie naujų energijos šaltinių plėtros ir Žaliojo kurso krypties energetikos sektoriuje tikslų įgyvendinimo. Todėl labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti su mokslo įstaigomis ir sektoriaus specialistais, siekti novatoriškų sprendimų ir technologijų, kurios taptų pagrindu užtikrinant darnią sąveiką su aplinka, efektyvią industrinę veiklą bei sumažinti globalaus atšilimo poveikį žmonių gyvenimo kokybei. Tam galėtų pasitarnauti specializuoti mokslo parkai, kuriuose pritraukiant talentingus Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkus būtų kuriamos proveržio technologijos, o pati tokių parkų veikla generuotų reikšmingą ekonominę vertę ir veiktų kaip klimato kaitai mokslo ir pramonės telkinys,“ ̶ sako G.Valinčius.

Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius pažymėjo, kad strategijoje atskiras skirsnis skirtas moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Kalbant apie energetikos technologijų centrų kūrimo iniciatyvą jis pabrėžė, kad svarbu vystyti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose esamą energetikos srities mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir pasinaudoti šiose institucijose dirbančio personalo kompetencijomis. Tokiuose centruose galėtų būti plėtojami vystomų energetikos technologijų demonstraciniai-pilotiniai projektai, skirti tiek moksliniams tyrimams, naujų ir kuriamų technologijų testavimui bei tobulinimui, tiek ateities energetikos technologijų specialistų rengimui įmonėms bei visuomenės švietimui ir technologijų priimtinumui didinti.

Susitikimo metu S. Rimkevičius taip pat pristatė instituto veiklas, LEI teritorijoje vystomo žaliojo miestelio viziją, aplankytos LEI laboratorijos ir susipažinta su mokslinių tyrimų infrastruktūra.