Lietuvos energetikos instituto atstovų vizitas Energetikos ministerijoje

Lietuvos energetikos instituto iniciatyva 2019 m. rugpjūčio 21 d. įvyko Energetikos ministerijos viceministrės Linos Sabaitienės bei ministerijos atsakingų specialistų susitikimas su LEI direktoriumi Sigitu Rimkevičiumi bei grupe mokslininkų. Viena pagrindinių susitikimo diskusinių temų buvo detaliau pristatyti LEI siūlymus bei iniciatyvas dėl ministerijos parengto projekto dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų į su energetikos sektoriumi susijusias priemones 2021–2027 metais. Taip pat aptartos galimybės glaudžiau įsijungti programos „Horizontas 2020“ projektus, tarp jų ir ERA-NET tipo kvietimą LC-SC3-SCC-2-2020: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions.

Energetikos ministerija organizavo keletą viešų diskusijų dėl šių priemonių aptarimo. Diskusijų tikslas – pasikonsultuoti su ekonominių, socialinių partnerių, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuotų valstybės ir kitų institucijų atstovais apie siektinus rezultatus, apie galimas veiklas, kurias tikslinga būtų remti 2021–2027 metų Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pažymėtina, kad rengiamos 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritete „Žalesnė Lietuva“ energetikos sektoriui keliami šie uždaviniai:

  1. Skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones;
  2. Skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius;
  3. Kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo sprendimus.