Liūdna žinia – eidamas 104 metus mirė prof. Mykolas Lasinskas

nuotrauka: Mykolas Lasinskas

Eidamas 104 metus mirė žinomas hidrotechnikas, hidrologas ir energetikas, sumanus inžinierius, puikus pedagogas ir atkaklus mokslininkas prof. Mykolas Lasinskas.

M. Lasinskas gimė Maskvoje 1916 m. gruodžio 1 d. Baigęs Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikos mokyklą, dirbo Lietuvos energijos komitete ir tyrinėjo upių ruožus, kuriuose buvo numatoma statyti hidroelektrines. Šio Komiteto vandens jėgų komisija ėmėsi sudaryti Lietuvos upių kadastrą. Tuos darbus nuo 1957 m. tęsė Hidrologijos laboratorija, kuriai ilgą laiką vadovavo M.Lasinskas.

1948 m. M. Lasinskas baigė Kauno valstybinį universitetą ir įgijo hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikaciją. Tai atvėrė jam duris dėstyti šioje aukštojoje mokykloje (nuo 1950 m. KPI). 1953 m. M. Lasinskas Minske apgynė kandidato disertaciją apie Lietuvos mažųjų upių hidroenergijos išteklius. 1957 m. pradėjo dirbti Lietuvos MA Energetikos ir elektrotechnikos institute. 1957 m. jis įkūrė Hidroenergetikos laboratoriją, o 1961 m. – Hidrologijos laboratoriją. Tai pats svarbiausias jo veiklos etapas.
1972 m. M. Lasinskas Vilniaus universitete apgynė geografijos mokslų daktaro disertaciją. 1950–1955 ir 1974–1984 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1958 m. jam suteiktas docento, o 1976 m. – profesoriaus vardas.
Profesorius M. Lasinskas vienas ar su bendraautoriais parengė ir išleido 9 leidinius, parašė 80 straipsnių, skaitė 46 pranešimus konferencijose, parengė 37 mokslines ataskaitas. Už fundamentalų darbą „Lietuvos upių kadastras“ kartu su bendraautoriais 1965 m. profesoriui suteikta Respublikos mokslo ir technikos premija. 1994 m. išėjo į pensiją.
1994 m. išleido paskutinį leidinį „Lietuvos upių nuotėkio tyrimai. Bibliografija“, kuriame surinkta ir aptarta apie 1300 literatūros šaltinių vien apie Lietuvos upių nuotėkį.
Minėtoje „Bibliografijoje“ apie savo nueitą kelią profesorius kukliai rašo: „Peržvelgus nueitą kelią – mokslinę veiklą, atrodo, kad dirbau pagal galimybes, kai ką padariau pats, kai ką padėjau kitiems, kai ką man padėjo kiti“.

Profesoriaus kolegos ir mokiniai liūdi dėl garbaus mokslininko netekties.