LMA akademikui Jurgiui Vilemui – 80

Akademikui Jurgiui Vilemui 2018 m. lapkričio 20 d. sukako 80 metų! Lietuvos energetikos institutui Jubiliatas vadovavo reikšmingų Lietuvai pokyčių laikmetyje (1981 -2004), todėl, instituto administracijos pakviestas, mielai sutiko prie kavos puodelio pasidalinti prisiminimais apie instituto vystymosi raidą ir priimtus sprendimus, įgalinusius sukurti reikiamą infrastruktūrą ir įgyti kompetencijas naujose institutui mokslinių tyrimų kryptyse, susijusiose su skysčių ir dujų metrologijos, Ignalinos atominės elektrinės saugios eksploatacijos užtikrinimo, įvairaus kuro efektyvaus deginimo ir kt. klausimais. Į susitikimą su akademiku J. Vilemu atvyko Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir AB „Kauno energija“ atstovai.