Lietuvos mokslų akademijos 2023 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Skelbiame Lietuvos energetikos instituto kandidato(-ų) atranką į Lietuvos mokslų akademijos 2023 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą.

Galimi pareiškėjai: doktorantai ir daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai iki 35 metų amžiaus, daktaro mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (2023 m. gruodžio 1 d.)

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai.

Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai.

Paraiškas kviečiame teikti iki 2023 m. lapkričio 20 d. studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei,
el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt
 

 
LMA Konkurso nuostatai adresu:
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nuostatai – Lietuvos mokslų akademija (lma.lt)