LMA vyko EUROfusion programos vadovo prof. T. Donne paskaita–seminaras

2023 m. gegužės 24 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lietuvos energetikos instituto inicijuota EUROfusion programos vadovo prof. T. Donné paskaita–seminaras „Magnetinės sintezės tyrimai – artėjant prie tikslo: elektros energija iš sintezės reakcijų“. Profesorius Tony Donné branduolinės sintezės tyrimuose dalyvauja nuo 1985 metų, o EUROfusion programos vadovas yra nuo 2014 metų. Savo paskaitoje profesorius apžvelgė šiuo metu vystomas branduolių sintezės technologijas, kiekvienos jų vystymosi istoriją, privalumus, trūkumus ir naujausius pasiekimus. Šiuo metu įgyvendinamas kelrodis, kaip pasiekti elektros gamybą branduolių sintezės reaktoriuose ir siekiama, kad pirmoji tokio tipo demonstracinė elektrinė galėtų pradėti veikti apie 2045 metus. T. Donne atkreipė dėmesį į tai, kad technologijos, kurios buvo sukurtos moksliniams branduolių sintezės tyrimams atlikti, šiuo metu yra pritaikomos ir kitose srityse, tokiose kaip medicina, aplinkosauga ar aviacija. Po paskaitos vyko diskusija, kurios metu mokslų akademijos nariai ir kiti dalyviai teiravosi apie šios kuriamos technologijos perspektyvas pasaulyje, ypač atsižvelgiant į aktyviai vystomas kitas technologijas, tokias kaip saulės ir vėjo energetika. Taip pat renginio dalyviai teiravosi ir dėl dalelių greitintuvų pritaikymo branduolių sintezės technologijų kūrime bei apie branduolių sintezės reaktorių saugą.

T. Donné gegužės 23 d. taip pat dalyvavo Lietuvos energetikos instituto organizuojamoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoje CYSENI 2023, kur skaitė pranešimą „Why don’t we have fusion yet – and what is EUROfusion doing to get there?“.