Lietuvos mokslų akademijos informacinis leidinys „LMA ŽINIOS“ nr. 3 (85)

išleistas naujas informacinio leidinio „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ numeris.

2018 m. nr. 3 (85) skaitykite:

  • akad. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės ir LMA prezidento akad. Jūro Banio pokalbis apie Sąjūdį, Akademiją ir ne tik…
  • LMA prezidento ir prezidiumo veikla, LMA narių visuotiniai susirinkimai
  • kronika
  • renginiai, konferencijos, akademiniai skaitymai
  • LMA Vrublevskių bibliotekoje
  • LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
  • žymius mokslininkus prisimenant
  • sveikiname
  • mokslininkų pripažinimo ženklai
  • atminimui

LMA žinios 2018 03