LMT finansuos tris LEI paraiškas mokslo infrastruktūrai atnaujinti

2022 m. liepos 21 d. pasibaigė paraiškų paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti teikimas. Konkursui pateiktos 75 paraiškos iš 14 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. 16 paraiškų pateikta iš humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, 59 – iš gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių. Visų konkursui pateiktų paraiškų vertė viršija 5,3 mln. eurų.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 69 paraiškos: visos 16 iš humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų sričių ir 53 – iš gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslų sričių.

Nuspręsta finansuoti 25 paraiškas, iš kurių 3 paraiškos yra Lietuvos energetikos instituto (finansuojama 16 paraiškų iš NTMA mokslų sričių (tame tarpe 2 LEI) ir 9 paraiškos (tame tarpe 1 LEI) iš HS mokslų sričių).

Išsamiau: LMT kvietimo rezultatai