LMT vykdomo doktorantūros studijų ekspertinio vertinimo išvados

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) viešai paskelbė nuasmenintas vykdomų mokslo bei meno doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimo, kurių rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2024 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl vykdomų doktorantūrų ekspertinio vertinimo rezultatų patvirtinimo“, išvadas Tarybos interneto svetainėje: mokslo doktorantūrų vertinimo išvados bei meno doktorantūrų vertinimo išvados. Šiuose puslapiuose skelbiamos ir anksčiau (2020–2023 m.) įvertintų vykdomų doktorantūrų kokybės ir efektyvumo nuasmenintos vertinimo išvados. Kviečiame susipažinti su vertinimo rezultatais.

Išsamiau – Lietuvos mokslo tarybos svetainėje: 2020–2023 m. vykdytas mokslo doktorantūros vertinimas