Apie Ignalinos AE eksploatuotų reaktorių saugą laidoje „Mokslo Sriuba“

Ignalinos AE fasado panorama - LEI archyvo nuotrauka

LRT mokslo populiarinimo laidos „Mokslo sriuba“ parengtam laidų ciklui apie Ignalinos atominę elektrinę laidos autoriai kalbino Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovą Prof. Habil. Dr. Eugenijų Ušpurą.

Po 1990 metų įvykių Institutas mokslininkų sukauptas žinias ir sugebėjimus per trumpą laiką nukreipė skubiems ir neatidėliotiniems nepriklausomos Lietuvos reikmėms patenkinti. Lietuvos ūkio aktualijos padiktavo sprendimus realizuoti turimą kompetenciją sprendžiant Ignalinos atominės elektrinės saugios eksploatacijos problemas. Tam prireikė daug pastangų keliant kompetenciją branduolinės energetikos įrenginių saugoje. E. Ušpuro dėka per trumpą laiką buvo suformuota Ignalinos saugos analizės grupė, išplėstos jos kompetencijos ribos, o pati grupė iki 30 darbuotojų Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos, kurioje atlikti svarbūs Lietuvos branduolinei energetikai tyrimai, užtikrinę saugią šios jėgainės eksploataciją.

E. Ušpuro ir kolegų įdirbis 1994-2004 m. laikotarpyje atliekant deterministinius ir tikimybinius tyrimus ir priimant inžinerinius sprendimus gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą 2006 m. buvo įvertintas Lietuvos mokslo premija. E. Ušpurui vadovaujant įvykdytas projektas „Branduolinio kuro pervežimo papildomam išdeginimui iš IAE 1 –ojo bloko į 2-ojo bloko reaktorių technologijos sukūrimas“. Šio projekto tarptautinės komandos pasiekti rezultatai garantavo kelių šimtų milijonų eurų sutaupymą, kadangi reikėjo pirkti mažiau naujų branduolinio kuro kasečių, atitinkamai mažiau jų reikės patalpinti į radioaktyvų atliekų saugyklas.

Šiandien LEI kompetencija branduolinių elektrinių saugos analizės ir įvertinimo srityje yra aukšto tarptautinio lygio ir viena iš geriausių rytų Europoje. Saugus Ignalinos AE demontavimas, šiuolaikiškas radioaktyvių atliekų tvarkymas, saugus panaudoto branduolinio kuro saugojimas – šiandien itin aktualūs klausimai, kuriuos spręsti padeda Lietuvos energetikos instituto mokslininkai.

Laidų ciklo įrašus galite rasti „Mokslo sriubos“ Youtube paskyroje:
E. Ušpuro komentaras laidai „Kodėl buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė?“;
Laidų ciklo apie Ignalinos AE grojaraštis.
 

Ignalinos AE kuro kasečių transporto sistema - LEI archyvo nuotrauka
Ignalinos AE kuro kasečių transporto sistema – LEI archyvo nuotrauka