Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

INFORMACIJA

apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas: sergej.abdulajev@rata.lt.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891, (8 37) 401 890, faksas (8 37) 351 271, el. paštas: povilas.poskas@lei.lt, arturas.smaizys@lei.lt.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų seniūnija, Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas.
  1. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:
    Širvintų rajono savivaldybės administracija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
  1. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.
  1. Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima – Širvintų rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 61, Širvintos), RATA buveinėje (Verkių g. 36, Vilnius), Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas), per 10 darbo dienų, darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklalapiuose www.rata.lt ir www.lei.lt.
  1. Viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita – vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, 2017 m. lapkričio 13 d., 17 val. 30 min.

Iki viešo visuomenės supažindinimo motyvuotus pasiūlymus raštu, el. paštu arba faksu galima teikti PAV dokumentų rengėjui Lietuvos energetikos institutui aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atsisiųsti visą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą