Mirė VDU rektorius emeritas prof. Vytautas Kaminskas

Trečiadienį Kaune sulaukęs 76-erių metų mirė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Rektorius emeritas ir Garbės profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas.

Prof. dr. Vytautas Kaminskas gimė 1946 m. sausio 8 d. Kaune. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prof. Vytautas Kaminskas aktyviai įsijungė į mokslo ir studijų sistemos pertvarką.

1963 m. aukso medaliu baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą. Nuo 1963 m. studijavo Vilniaus universitete ir Kauno politechnikos institute, kurį baigė 1968 m., įgijo automatikos ir telemechaniko specialybės inžinieriaus kvalifikaciją.

1968 m. Vytautas Kaminskas pradėjo dirbti jaunesniuoju mokslo darbuotoju Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto (dabar – Lietuvos energetikos institutas) Adaptyvių sistemų laboratorijoje. 1970 m. buvo priimtas į Kibernetikos ir informacijos teorijos srities neakivaizdinę aspirantūrą ir po dvejų metų apgynė mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją. 1974 m. išrinktas vyresniuoju mokslo darbuotoju, 1981 m. – sektoriaus vadovu. Per dešimtmetį sukurtus dinaminių sistemų ir procesų matematinio modeliavimo ir identifikavimo metodus bei jų taikymo energetikoje, vibroinžinerijoje ir medicinoje rezultatus apibendrino 1983 m. apgintoje mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertacijoje. 1984 m. buvo išrinktas Sistemų identifikavimo ir valdymo laboratorijos, kurioje plėtojami adaptyviųjų sistemų su prognozuojančiais modeliais tyrimai, vadovu, jam suteiktas profesoriaus vardas. Per dvidešimt mokslinio darbo Fizikinių-techninių energetikos problemų institute metų prof. Vytauto Kaminsko atliktų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatai įvertinti dviem mokslo premijomis – 1980 m. Lietuvos Valstybine premija ir 1987 m. Lietuvos Ministrų tarybos premija mokslo ir technikos srityje. 1991 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu.

1989–1990 m. VDU mokslo centro „Informatika“ direktorius. 1990–1996 m. VDU Informatikos fakulteto dekanas ir prorektorius mokslui ir aukštosioms studijoms. 1996 m. gruodžio 12 d. išrinktas VDU rektoriumi. 2001 m. perrinktas rektoriumi antrai kadencijai (iki 2006 m. rugpjūčio mėn.). Nuo 2007 m. Sistemų analizės katedros vedėjas ir Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko direktorius.

1991 ir 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 1998–2011 m. narys korespondentas, 2011–2021 m. buvo tikrasis narys, nuo 2021 m. – narys emeritas. 2003–2006 m. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas. 2004–2007 m. Lietuvos mokslo tarybos narys.

Prof. Vytautas Kaminskas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Šv. Popiežius Silvestro ordino Komandoro kryžiumi, Latvijos Respublikos Trijų žvaigždžių ordino karininko kryžiumi, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde, Sporto Komandoro garbės ženklu, medaliu, skirtu narystei Europos Sąjungoje ir NATO pažymėti, VDU aukso medaliu.

Užuojautą dėl rektoriaus emerito mirties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. „VDU bendruomenė šiandien neteko šviesaus ir visuomeniško žmogaus, prisidėjusio prie universitetų bendruomenės telkimo bendradarbiavimui su kitomis institucijomis Lietuvos pažangai. Jo lyderystės dėka, VDU sustiprėjo kaip telkianti mokslo bendruomenę aukštoji mokykla. V. Kaminsko veikla liudija, kad jam rūpėjo tautos materialinė ir dvasinė gerovė, universitetų akademinė laisvė“, – teigė šalies vadovas. Jo teigimu, V. Kaminskas dalyvavo rengiant Mokslo ir studijų bei Aukštojo mokslo įstatymus, Mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų pareigų klasifikavimo ir darbo apmokėjimo sistemą, kitus svarbius valstybės dokumentus aukštojo mokslo srityje.

Velionis bus pašarvotas penktadienį Kaune VDU Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto rūmuose.

Jono Petronio nuotr.

Skaitykite daugiau:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/11/09/news/mire-vdu-rektorius-emeritas-prof-vytautas-kaminskas-25116870
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mire-vdu-rektorius-emeritas-prof-vytautas-kaminskas.d?id=91705737