Molėtuose vyko Žaliųjų savivaldybių renginys

Šiandien, gegužės 10 d., Molėtų rajono savivaldybės administracijos pastate vyko Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo renginys. Į jį susirinko savivaldybių, verslo ir mokslo atstovai, kuriems sveikinimo žodį tarė Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika, o pranešimus skaitė ekspertai iš Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto. Renginyje buvo aptartos įvairios energetikos ir darnaus vystymosi temos, įskaitant vandenilio vaidmenį savivaldybių energetinėse sistemose, žiedinės ekonomikos bei atliekų tvarkymo klausimus, naujų energetikos technologijų diegimo principus ir klimato neutralumo iššūkius.

Daugiau informacijos apie Žaliųjų savivaldybių tinklą: https://greenmunicipalities.lt/