Netektis – mirė prof. dr. Liudas Pranevičius


 
2023 m. birželio 2 d. mirė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorius dr. Liudas Pranevičius. Lietuvos energetikos institutas reiškia nuoširdžią užuojautą profesoriaus artimiesiems, draugams ir kolegoms.

Liudas Pranevičius gimė 1973 m. 1995 m. Kauno technologijos universitete baigė bakalauro studijas, 1997 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo magistro laipsnį, o 2001 m. apgynė daktaro disertaciją „Deimanto branduolių susidarymo aktyvuotose anglies plėvelėse tyrimas“. Nuo 2006 m. VDU Fizikos katedros docentas, nuo 2012 m. VDU Fizikos katedros profesorius, 1998-2015 m. Lietuvos energetikos instituto mokslo darbuotojas (nuo 2002 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas).

Per savo trumpą, bet prasmingą gyvenimą L. Pranevičius parašė per 30 mokslinių straipsnių, mokslinę monografiją, keletą mokomųjų knygų. Tarp jam įteiktų apdovanojimų už mokslinę veiklą – už geriausią jaunojo mokslininko darbą fizikos srityje (2002 m.), Švietimo ir mokslo ministerijos jaunojo mokslininko stipendija (2004 m.)

Profesorius buvo aukščiausios kvalifikacijos specialistas, savo žinias su meile dalijantis studentams ir kolegoms. Šviesus atminimas išliks jį mylėjusių studentų ir su juo dirbusių LEI darbuotojų atmintyje.

Atsisveikinti su prof. Liudu Pranevičiumi galima rytoj, birželio 3 d., nuo 10val. Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišiose.