Lietuvos mokslui atsiveria galimybės bendradarbiauti su Ukraina

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI)  ekspertai š. m. rugsėjį bei lapkričio pradžioje lankėsi Ukrainoje, kur vyko susitikimai su strategiškai svarbiomis įmonėmis energetikos srityje bei su pagrindinėmis Ukrainos organizacijomis, prisidedančiomis prie energetikos politikos formavimo. MITA ir LEI delegacijų vizitų metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, organizuota konferencija „Open R&D Lithuania – Science Energy Solutions for Energy Industry“. Šių susitikimų tikslas – naujų partnerysčių paieška ir jų užtvirtinimas bendradarbiavimo susitarimais.

Rugsėjį pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys su svarbiausiais Ukrainos institutais energetikos srityje  ir apsibrėžtos trys bendradarbiavimo sferos. Ukrainos energetikos atstovus labiausiai sudomino bendradarbiavimas ir Lietuvos patirtis šiose srityse: energijos saugumo skaičiavimo metodų įvedimas, priemonių planavimas ir įgyvendinimas, siekiant prijungti Lietuvos energijos sistemą į Europos Sąjungos, atominių elektrinių saugumas. Nutarta, kad bendradarbiavimo metu didelis dėmesys bus skiriamas kartu ruošiamiems tarptautiniams projektams ir paraiškų rengimui tokioms Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms kaip „Horizontas 2020“.

„Inovacijos elektros energetikos sektoriuje, atsinaujinančių energijos išteklių ir išmaniųjų elektros tinklų technologijų integracija keičia šį sektorių iš esmės. Lietuva ir Ukraina šioje srityje vykdo panašius darbus ir susiduria su iššūkiais, kuriuos gali padėti viena kitai spręsti“, – vizito ir bendradarbiavimo poreikį komentavo Kęstutis Šetkus, MITA direktorius.

LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius susitikimuose pristatė instituto vykdomas veiklas, kompetencijas bei tarptautinius projektus, LEI Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centro vadovas dr. Rimantas Levinskas Ukrainos atstovams pristatė centro teikiamas paslaugas, o LEI Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas apžvelgė LEI vykdomus tyrimus elektros energetikos srityje bei Europos Sąjungos politikos niuansus, susijusius su elektros energetikos sistemų ir išmaniųjų tinklų technologijų vystymu.

Aktualia informacija apie „Open R&D Lietuva“ tinklą, tinkle teikiamas paslaugas ir turimą mokslinį potencialą renginiuose pasidalino tinklo fasilitatorius Mantas Našlėnas.

Open R&D Lietuva“ – tai prekių ženklas, jungiantis atviros prieigos centrus, kuriuos MITA praeitais metais įkūrė ar atnaujino. Šie centrai padeda vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Iš viso Lietuvoje veikia 25 centrai.

Dėl didelio Ukrainos verslo atstovų susidomėjimo, Lietuvos delegacija buvo pakviesta į renginį „X International Trade Fair: Energy Efficiency. Renewable Energy – 2017“ ir, kartu su asociacija „CIGRE – Ukraina“, Ukrainos nacionaliniu komitetu bei šios šalies Energetikos ministerija, suorganizuoti konferenciją „Open R&D Lithuania – Science Energy Solutions for Energy Industry“, kurios metu būtų pristatytas galimas Lietuvos mokslo dalyvavimas tobulinant Ukrainos energetikos strategiją. Konferencija įvyko pareitą savaitę, lapkričio 7–9 dienomis. Konferencijoje dalyvavo MITA, LEI, KTU, VGTU mokslininkai. Konferenciją atidarė ir globoja Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis. Joje pristatomas Lietuvos mokslo potencialas energetikos srityje. ir „Open R&D Lietuva“ tinklas.

Konferencijoje plačiau pristatytos galimybes Ukrainos įmonėms, vyko B2B (verslo-verslo, angl. business to business) susitikimai ne tik su LEI, bet ir KTU, VGTU atstovais. Iš viso konferencijoje dalyvavo apie 80 mokslo įstaigų ir įmonių atstovų, kurie domėjosi Lietuvos energetikų pristatomomis technologijomis.

Artimiausiu metu į bendradarbiavimą energetikos srityje planuojama įtraukti dar daugiau Ukrainos institucijų ir organizacijų. Paraleliai konferencijai taip pat įvyko susitikimai su Ukrainos Energetikos bei Švietimo ministerijomis.

„Susitikimai parodė, kad mūsų turima Open R&D Lietuva  atviros prieigos tyrimų infrastruktūra domina Ukrainą. Tikimės ne tik naujų inovatyvių projektų ir kartu rengiamų sėkmingų paraiškų į Horizontas 2020. Matome LEI atviros prieigos centro teikiamų paslaugų poreikį Ukrainos mokslui ir verslui. Tai savo ruožtu leis gauti ne tik papildomų užsakymų MTEPI veiklai vykdyti, bet ir užtikrins kompetencijų plėtrą, prisidės prie Open R&D Lietuva tarptautiškumo“, –  MITAP II Open R&D Lietuva fasilitatorius Mantas Našlėnas.

Susitikimai Ukrainoje su potencialiais partneriais LEI Nacionaliniam atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo centrui organizuoti MITA iniciatyva, įgyvendinant projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)“. Projekto tikslas yra skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI) bei plėsti Open R&D Lietuva atviros prieigos centrų tinklo tarptautiškumą.

Projektą MITAP II vykdo MITA, pagal patvirtintą Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Daugiau apie susitikimus žiniasklaidoje

Straipsnis dienraštyje „Verslo Žinios“
Lietuvos mokslui atsiveria galimybės bendradarbiauti su Ukraina (2017.11.09) (.pdf)

Virginijaus Radziukyno (LEI) ir Manto Našlėno (MITA) interviu Ukrainos televizijai „Oboz. TV“
laidoje „Žalioji energetika“ (1 dalis) (2 dalis) (2017.11.09) (Youtube)