Paaiškinimai buitinio vartotojo apklausos anketai

Elektros energijos tiekimo nutraukimai

Nutraukimo susidarymas. Elektros tinklas nuolatos tenkina vartotojų poreikius (1 pav.), bet kartais būna tiekimo nutraukimų dėl stichinių reiškinių, tinklo gedimų, planinių remontų ar gaminamos energijos trūkumo (2 pav.).

1 pav. Įprastas elektros tiekimas

2 pav. Elektros energijos tiekimo nutraukimas („prarasta apkrova“)

Nutraukimų trukmės. Nutraukimų per metus gali būti keli ar keliolika. Jie gali užtrukti ir kelias valandas. Anketoje kalbama apie 2 h, 12 h ir 24 h netikėtus nutraukimus, taip pat nutraukimus su išankstiniu įspėjimu.

Nutraukimų poveikis namams. Tai įvairūs nepatogumai, pvz., sutrikdomi:
• laisvalaikis, poilsis
• maisto ruošimas, kita namų ruoša
• darbas iš namų
• individuali ūkinė-gamybinė veikla
• elektromobilio ar elektros įrenginių krovimas
• žiemą – elektrinio šildymo sistema, apšvietimas
• vasarą – ventiliatorių, oro kondicionierių veikla.

Apklausos tikslas

Prielaida. Įsivaizduokime, kad vartotojas nori išvengti elektros energijos nutraukimo ir yra pasiryžęs pasiūlyti atlygį (vienkartinį mokėjimą), kad būtų nuo jo apsaugotas. Tai galėtų būti momentinis elektros tiekimo perjungimas nuo tinklo į rezervinį įrenginį, pvz., įjungiant rezervinį generatorių ar bateriją (3 pav.).

3 pav. Vartotojo (Namas-2) prielaida „Jei būtų įmanoma išvengti nutraukimo“

Nutraukimo nepatogumo įvertinimas. Siekiame sužinoti, kokį vienkartinį atlygį (mokėjimą) sumokėtumėte už išskirtinai Jums nenutrauktą elektros energijos tiekimą, kai kitiems vartotojams tiekimas iš tinklo nutrūks.

Tikėtina, kad Jūsų siūlomo atlygio dydis priklausys:
• nuo sukelto nepatogumo dydžio Jūsų namų ūkiui;
nuo nutraukimo trukmės;
• nuo to, ar nutraukimas bus netikėtas, ar su išankstiniu įspėjimu (kai elektros tinklo operatorius nurodo dieną ir valandas, kai bus nutrauktas elektros tiekimas).

Anketinio tyrimo nauda vartotojams

Siekiant pagerinti elektros energijos tiekimą, tinklų operatoriams svarbu geriau suprasti vartotojų patirtis ir požiūrį į elektros tiekimo sutrikimus.

Šioje apklausoje siekiama įvertinti skirtingų elektros energijos tiekimo nutraukimų poveikį vartotojams ir dėl nutraukimo nepatiektos elektros energijos („prarastos apkrovos“) piniginę vertę.

Šis tyrimas svarbus elektros energijos vartotojams. Remdamiesi apklausos duomenimis, Lietuvos elektros tinklų operatoriai apskaičiuos energetikos sistemos patikimumo lygį ir planuos investicijas jam pasiekti, kad:
1. elektros tinklai veiktų patikimai: nutraukimų būtų mažiau ir elektros energijos tiekiamas būtų atkuriamas greičiau;
2. elektros energijos kaina rinkoje būtų mažesnė.

Apklausos klausimynas sudarytas pagal Europos Sąjungos šalyse taikomą metodiką. Jūsų atsakymai neturės neigiamo poveikio elektros tiekimo paslaugų kokybei.

„Prarastos apkrovos“ įverčiai padeda kurti saugesnę, patvaresnę ir visuomenės lūkesčius atitinkančią elektros energetiką.

Valstybėms, kurios dar nesuskaičiavo nacionalinės „prarastos apkrovos“ vertės, Europos Sąjunga rekomenduoja naudoti 100 EUR už kilovatvalandę dydį. Tai atitiktų atvejį, pavyzdžiui, kai:
• vartotojas nutraukimo nepatogumą įvertina 400 EUR/nutraukimą,
• dėl nutraukimo negavo 4 kWh energijos,
• taigi, „prarastą apkrovą“ jis vertina 400 EUR/4 kWh= 100 EUR/kWh.