Paaiškinimai komercinio / viešojo sektoriaus vartotojo apklausos anketai

Elektros energijos tiekimo nutraukimai

Apklausos tema. Elektros energijos tiekimo nutraukimai Jūsų įmonei (įstaigai) kaip vienam vartojimo objektui (gali apimti kelis fizinius objektus, bet esančius tuo pačiu adresu).

Elektros tinklas nuolatos tenkina vartotojų poreikius, bet kartais būna tiekimo nutraukimų dėl stichinių reiškinių, elektros tinklo gedimų, sutrikimų, planinių remontų ar gaminamos energijos trūkumo.

Nutraukimų trukmės. Nutraukimų per metus gali būti keli ar keliolika. Jie gali užtrukti ir kelias valandas. Anketoje kalbame apie 2 min, 2 h, 12 h ir 24 h netikėtus nutraukimus, taip pat nutraukimus su išankstiniu įspėjimu.

Apklausos tikslas

Prielaida. Įsivaizduokime, kad vartotojas nori išvengti elektros energijos nutraukimo ir yra pasiryžęs pasiūlyti atlygį (vienkartinį mokėjimą), kad būtų nuo jo apsaugotas. Tai galėtų būti momentinis elektros tiekimo perjungimas nuo tinklo į rezervinį įrenginį, pvz., įjungiant rezervinį generatorių ar bateriją (žr. Pav.).

Pav. Vartotojo (350 kW) prielaida „Jei būtų įmanoma išvengti nutraukimo“

Nutraukimo žalos įvertinimas. Siekiame sužinoti, kokį vienkartinį atlygį (mokėjimą) sumokėtumėte už išskirtinai Jums nenutrauktą elektros energijos tiekimą, kai kitiems vartotojams tiekimas iš tinklo nutrūks.

Tikėtina, kad Jūsų siūlomo atlygio dydis priklausys:
• nuo nutraukimo sukeltos žalos ir nepatogumo dydžio Jūsų įmonei ar įstaigai;
• nuo nutraukimo trukmės;
• nuo to, ar nutraukimas bus netikėtas, ar su išankstiniu įspėjimu (kai elektros tinklo operatorius nurodo dieną ir valandas, kai bus nutrauktas elektros tiekimas).

Anketinio tyrimo nauda vartotojams

Siekiant pagerinti elektros energijos tiekimą, tinklų operatoriams svarbu geriau suprasti vartotojų patirtis ir požiūrį į elektros tiekimo sutrikimus.

Šioje apklausoje siekiama įvertinti skirtingų elektros energijos tiekimo nutraukimų poveikį vartotojams ir dėl nutraukimo nepatiektos elektros energijos („prarastos apkrovos“) piniginę vertę.

Šis tyrimas svarbus elektros energijos vartotojams. Remdamiesi apklausos duomenimis, Lietuvos elektros tinklų operatoriai apskaičiuos energetikos sistemos patikimumo lygį ir planuos investicijas jam pasiekti, kad:
1. elektros tinklai veiktų patikimai: nutraukimų būtų mažiau ir elektros energijos tiekiamas būtų atkuriamas greičiau;
2. elektros energijos kaina rinkoje būtų mažesnė.

Apklausos klausimynas sudarytas pagal Europos Sąjungos šalyse taikomą metodiką. Jūsų atsakymai neturės neigiamo poveikio elektros tiekimo paslaugų kokybei.

„Prarastos apkrovos“ įverčiai padeda kurti saugesnę, patvaresnę ir visuomenės lūkesčius atitinkančią elektros energetiką.

Valstybėms, kurios dar nesuskaičiavo nacionalinės „prarastos apkrovos“ vertės, Europos Sąjunga rekomenduoja naudoti 100 EUR už kilovatvalandę dydį. Tai atitiktų atvejį, pavyzdžiui, kai:
• vartotojas nutraukimo žalą įvertina 2000 EUR/nutraukimą,
• dėl nutraukimo negavo 20 kWh energijos,
• taigi, „prarastą apkrovą“ jis vertina 2000 EUR/20 kWh= 100 EUR/kWh.