Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į doktorantūrą konkursą

Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į valstybės finansuojamą energetikos ir termoinžinerijos (06T)
krypties doktorantūrą konkursą. Daugiau informacijos

2017 M. PAPILDOMO PRIĖMIMO Į LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO DOKTORANTŪRĄ DATOS:

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2017-09-08
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2017-09-11 – 2017-10-13,
I-IV – 8-16.00 val.
V – 8-15.00  val
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2017-10-18 – 2017-10-19
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2017-10-20,
8 – 10 val.
Apeliacijų skelbimas 2017-10-20,
13 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas internetu 2017-10-20,
14 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2017-10-23 – 2017-10-24
8 – 16.30 val.