Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į doktorantūrą konkursą

Lietuvos energetikos institutas skelbia papildomo priėmimo į doktorantūrą konkursą.
Daugiau informacijos

2018 M. PAPILDOMO PRIĖMIMO Į LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO DOKTORANTŪRĄ DATOS:

Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-09-04
Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2018-09-05 – 2018-09-17,
I-IV – 8-16.00 val.
V – 8-15.00 val
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018-09-19 – 2018-09-20
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas 2018-09-21,
8 – 10 val.
Apeliacijų skelbimas 2018-09-21,
11 val.
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas internetu 2018-09-21,
13 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018-09-24 – 2018-09-26,
8 – 16.30 val.