Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kanados energetikos tyrimų institutu

2017 m. lapkričio 14 d.  tarp Lietuvos energetikos instituto (LEI) ir Kanados energetikos tyrimų instituto (angl. The Canadian Energy Research Insititute – CERI) pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Šia bendradarbiavimo sutartimi abiejų šalių institutai siekia ne tik apsikeisti naudingomis žiniomis bei praktika, bet ir išplėsti bendradarbiavimo ir partnerystės patirtis abiejuose kontinentuose.

Numatomos bendradarbiavimo sritys:

  • Suskystintų ir nesuskystintų gamtinių bei skalūnų dujų panaudojimo galimybių analizė tarptautinės prekybos ir plėtros kontekste;
  • Iniciatyvos ir technologijos, susiję su anglies dvideginio surinkimu bei saugojimu;
  • Išmanieji miestai;
  • Išmanieji tinklai;
  • Energetikos sistemų integracija;
  • Energetinis saugumas;
  • Energetikos sektoriaus planavimas atsižvelgiant į ekonominius, aplinkosaugos ir saugumo aspektus;

Institucijos siekia keistis vykdomiems tyrimams aktualia informacija, įgyvendinti jungtinius projektus, bendradarbiauti rengiant bendras mokslines publikacijas, skatinti abiejų institucijų mokslininkų mobilumą, bei tarpininkauti ryšiams su pramonės, akademinėmis, profesinėmis ir kt. institucijomis atstovaujamose šalyse ir regionuose.