AB „Kauno energija“, kartu su LEI ir UAB „Enerstena“ pateikė paraišką dalyvauti tarptautiniame mokslo tiriamajame projekte FLEXCHX

Programos „Horizontas 2020“ logotipas

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Kauno energija“ kartu su Lietuvos energetikos institutu, UAB „Enerstena“ bei kitais partneriais pateikė paraišką gauti finansavimui pagal projektą FLEXCHX, kuris vykdomas didžiausios Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (Horizon 2020) rėmuose.

Projektu siekiama sukurti būdus vasarą iš biomasės gaminti tarpinius skystus produktus (FT-WAX) automobilių degalų gamybai, panaudojant perteklinę saulės energiją, o žiemą gaminti šilumą ir elektrą. Tokiu būdu biomasės jėgainės galėtų dirbti visu apkrovimu ištisus metus.

Daugiau apie pateiktą paraišką AB „Kauno energija pranešime:

„Šiuo tikslu projekto vykdymo metu turėtų būti sukurtas lankstus energijos gamybos procesas, kuris ateityje galėtų būti naudojamas įvairiuose Europos energijos gamybos šaltiniuose, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų pasiektas aukštas efektyvumas.

Projekto kodinis pavadinimas FLEXCHX (Flexible combined production of power, heat and transport fuels from renewable energy sources – Lanksti kombinuota elektros, šilumos ir automobilinių degalų gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių). Jį vykdo ir koordinuoja Suomijos taikomųjų mokslinių tyrimų institutas VTT, kuris yra viena pažangiausių mokslo tiriamųjų įstaigų pasaulyje.
Kartu su AB „Kauno energija“ projekte turėtų dalyvauti ir partneriai iš Lietuvos – Lietuvos energetikos institutas, UAB „Enerstena“. Partneriai iš kitų šalių – Vokietijos oro erdvės centras, „NesteJacobs“ „Helen“ bei kitos technologinės kompanijos iš Vokietijos, Suomijos bei Jungtinės Karalystės.

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius dr. Rimantas Bakas sako, kad dalyvavimas tokio lygio tarptautiniame projekte neabejotinai būtų bendrovės veiklos pripažinimas. Pasak Generalinio direktoriaus, dalyvaudama projekte, bendrovė siektų ne tik prisidėti prie naujų šilumos gamybos ir tiekimo technologinių procesų sukūrimo bei įdiegimo savo gamybos šaltiniuose, bet ir skleistų gerąją patirtį kitoms Lietuvos šilumos gamybos bei tiekimo įmonėms.

„Kauno energija“ turėtų dalyvauti trijuose projekto FLEXCHX etapuose: proceso koncepcijos kūrime, koncepcijos techniniame – ekonominiame ir aplinkosauginiame įvertinime bei eksploatacijoje ir dalijimesi patirtimi. Jei bus poreikis, bendrovė dar dalyvautų ir kituose projekto etapuose. Bendrovė tirtų bei analizuotų kombinuotos šilumos ir elektros gamybos Lietuvos sąlygomis ekonominę dalį ir ieškotų galimybių įsigyti demonstracinį įrenginį viename iš savo gamybos šaltinių.

Projekte bendrovė būtų viena iš dviejų įmonių – projekto FLEXCHX galutinių vartotojų. Kartu su Suomijos energetikos kompanija „Helen“ bendrovė naudotų savo išvystytus tinklus elektrai bei šilumai gaminti.

Europos Komisijos projektui vykdyti prašoma 4,5 mln. Eur paramos.“