Įvyko pirmasis Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos susitikimas

RTO Lithuania pirmojo susitikimo akimirkos (1)
FTMC nuotr.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija, kuri buvo įsteigta šių metų birželio mėnesį stipriausių šalies mokslo centrų – Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC), Lietuvos energetikos instituto (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parko – pradėjo savo veiklą sukonstruodama valdymo tarybą, išrinkdama jos pirmininką ir pasirinkusi organizacijos vadovę.

Liepos 1 d. organizacijos valdymo tarybą nuspręsta sudaryti iš organizacijos narių vadovų – FTMC direktoriaus Gintaro Valušio, LAMMC direktoriaus Gintaro Brazausko, LEI direktoriaus Sigito Rimkevičiaus ir Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parko direktoriaus Juliaus Paužolio. Valdymo tarybos pirmininku išrinktas Sigitas Rimkevičius.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos vadove paskirta Monika Poškutė, kuri prieš tai buvo asociacijos INFOBALT eksporto vadovė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtos VšĮ „Transporto inovacijų centras“ laikinąja vadove. Jos užduotis – sukurti Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos identitetą, įrankius ir atstovauti organizacijos bendrą poziciją tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos (angl.: Research and Technology Organizations – RTO) yra neuniversitetinių mokslo institutų ar centrų veiklas koordinuojančios institucijos, kurios siekia aukštųjų technologijų pramonės ir kitų ūkio sričių, bei inovacijų plėtros. RTO siekia komercializuoti mokslo žinias, paversti jas naujais produktais ar didelės pridėtinės vertės technologijomis bei paslaugomis. Konkrečios veiklos formos labai priklauso nuo šalies/regiono mokslinio potencialo lygmens, ūkio struktūros bei aukštos pridėtinės vertės kūrimo tradicijų.
 

RTO Lithuania pirmojo susitikimo akimirkos (2)
FTMC nuotr.