Pranešimai mokslo darbuotojo pareigoms Lietuvos energetikos institute užimti

2017 m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį) 1000 val. AK-202 kab. vyks seminaras, kuriame pranešimus skaitys:

Dr. Vygandas Gaigalis
eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje (1,0 et.). Mokslinio darbo pobūdis: kuro ir energijos sąnaudų Lietuvos pramonėje ir namų ūkiuose, atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo ir naujų AEI technologijų tyrimai (technologijos mokslai).

Dr. Gintautas Poškas
eiti mokslo darbuotojo pareigas Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijoje (1,0 et.). Moksliniai tyrimai, susiję su branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyvių atliekų tvarkymu (technologijos mokslai).