Pratęsiama LEI kandidatų atranka į LMA 2020 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą

Paraiškų priėmimas atrankai į Lietuvos mokslų akademijos 2020 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą pratęsiamas iki 2020 m. lapkričio 12 d.

Galimi pareiškėjai: doktorantai ir daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai iki 35 metų amžiaus, daktaro mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos – 2020 m. gruodžio 15 d. (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Paraiškas kviečiame teikti iki 2020 m. lapkričio 12 d. (imtinai) studijų administratorei Jolantai Kazakevičienei, AK-233 kab., arba siųsti skenuotas el. p. Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt.

LMA Konkurso nuostatai adresu:
http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai

Pastaba. 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks privalomi išklausyti konkurso dalyvių mokymai.