Pratęsta Jungtinės veiklos sutartis: partneriai ir toliau telks Kauno mokslinį potencialą

Vasario 5 d. Kauno technologijos universitete (KTU) pratęsta Jungtinės veiklos sutartis tarp Lietuvos energetikos instituto (LEI), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir KTU.

2014 m. partneriai – KTU, LSMU, ir LEI – suvienijo jėgas, siekdami vystyti inovacijų ekosistemą įveiklinant „Santakos“ slėnio infrastruktūrą. Partnerystės tikslas – sudaryti palankias sąlygas verslo įmonių ir mokslo institucijų bendradarbiavimui, skatinti inovatyvių technologinių sprendimų kūrimą bei inovacijų diegimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, koordinuoti bendras intelektinės nuosavybės valdymo bei technologijų perdavimo veiklas. 2015 m. prie trijų Jungtinės veiklos partnerių prisijungė ir VDU.

„Santakos“ slėnio akademinių partnerių veikla – geriausias Kauno mokslinio potencialo susitelkimo ir bendradarbiavimo pavyzdys. Labai vertiname šią partnerystę, o nuveikti bendri darbai rodo, kad judame teisinga kryptimi. Tik dirbdami išvien, kursime svarbias inovacijas, stiprinsime mokslo ir verslo sinergiją, skatinsime Lietuvos konkurencingumą tarptautiniu mastu. To pavyzdys – vienas iš dviejų CERN verslo inkubatorių Lietuvoje įsikurs būtent „Santakos“ slėnyje“, – teigė KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka.

Partnerių bendradarbiavimo reikšmingumu neabejoja ir LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas: „Tai išskirtinis atvejis, kai universitetai ir institutas sutelkia savo pajėgas bendriems moksliniams tyrimams, inovacijoms, plėtrai. Tikiuosi, kad tai dar plačiau atvers mokslino potencialo galimybes studentams, tyrėjams ir verslui“.

Per bendradarbiavimo laikotarpį partneriai įgyvendino ne vieną bendrą projektą. Sėkmingais bendros „Santakos“ slėnio akademinių partnerių veiklos pavyzdžiais galima įvardyti KTU ir LSMU sukurtą kompleksinę analizės sistemą ankstyvajai piktybinių odos navikų diagnostikai atlikti, ultragarsinį kraujagyslių rekanalizacijos įrenginį, portabilią virtualios realybės sistemą, skirtą regos vertikalės suvokimo tyrimams, depresijos diagnostikos sistemą. Šiems išradimams partneriai yra pateikę patentų paraiškas.

Bendradarbiaujant KTU ir LEI mokslininkams buvo patobulinta inovatyvi, kompleksinė oro srauto greičio matavimo sistema. Projekto metu sukaupta patirtis bus sėkmingai panaudota kuriant inovatyvius ultragarsinius skaitiklius kartu su bendrove „AXIOMA Metering“. Kitas bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvavo LEI ir VDU mokslininkai, padėjo šioms institucijoms įsitraukti į tarptautinį konsorciumą ir pateikti paraišką Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektui, kuris gavo Europos Komisijos finansavimą.

Dar vienas KTU, LSMU ir VDU partnerystės rezultatas – 2018 m. įgyvendintas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų fondo projektas „Sveikatos inovacijų vystymas holistinėse bendruomenėse: atvirųjų edukacinių aplinkų sukūrimas žinių integracijai (cHICOLab)“.

„Praėjusiais metais VDU, KTU, LSMU ir LEI įkūrė pirmąjį ir vienintelį Lietuvoje tarpinstitucinį mokslo fondą, o prieš savaitę jau buvo pristatyti pirmieji bendri mokslininkų įvairių sričių projektai. Tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kuris padeda konkuruoti ir tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, šiuo metu Kauno universitetai yra laimėję daugiausiai Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon 2020“ projektų“, – pabrėžė VDU mokslo prorektorė prof. Julija Kiršienė.

LEI direktorius dr. Sigitas Rimkevičius akcentavo, kad partnerių veikla ir ateities planai neapsiriboja Kaunu ar Lietuva: „Ši Jungtinės veiklos sutartis tarp Kaune veikiančių mokslo ir studijų institucijų suteikia didesnes galimybes sutelkti ir išryškinti Kauno miesto mokslinį potencialą bei būti stipresne atsvara sostinėje susikoncentravusiam Lietuvos mokslo potencialui. Bendradarbiavimas tarp partnerių padeda tiek kurti inovatyvius produktus ir technologijas, tiek stiprinti pozicijas Europos mokslinių tyrimų erdvėje“.