Pratęsta sutartis su Vydūno jaunimo fondu

2024 m. birželio 28 d. Lietuvos energetikos institute lankėsi Vydūno jaunimo fondo (JAV) valdybos pirmininkė Vida Brazaitis. Vizito metu instituto direktorius Sigitas Rimkevičius ir Fondo valdybos pirmininkė penkeriems metams pratęsė prof. Romo Viskantos vardinės premijos sutartį.

Šia proga Vydūno jaunimo fondui įteiktas LEI atminimo aukso medalis už premijos įsteigimą ir daugiametę finansinę paramą aktyviausiems Lietuvos energetikos instituto jauniesiems tyrėjams.

Vizito metu V. Brazaitis susitiko su LEI jaunaisiais mokslininkais – ankstesnių metų Fondo premijų laureatais, kurie svečią supažindino su Instituto infrastruktūra ir atliekamais tyrimais.

Vardinė prof. Romo Viskantos premija skiriama LEI jauniesiems mokslininkams ir doktorantams, aktyviai dirbantiems šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos, atsinaujinančios, branduolinės ir termobranduolinės bei bendrai energetikos srityse ir pasiekusiems reikšmingų mokslinių rezultatų. Kandidatai turi būti aktyvūs visuomeninėje, pilietinėje, kultūrinėje įvairių organizacijų veikloje, vykdyti mokslinės informacijos sklaidą.

Nuo 2011 m. iki 2023 m. premijos suteiktos 21 jaunajam LEI tyrėjui.