Pratęstas projekto „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas“ vykdymas

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), atsižvelgė į LEI pateiktą prašymą dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas“ (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022) veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo, kadangi dėl COVID-19 pandemijos projekto vykdytojai negalėjo vykti į Europos šalių institucijas ir realizuoti suplanuotus paslaugų pardavimų vizitus, ko pasėkoje susitaupė vizitams skirtos lėšos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas buvo pratęstas iki 2021 m. liepos 31 d. Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ribojimų netekus galimybių vykdyti fizinius vizitus į Lietuvos ir Europos verslo įstaigas, iškeltų projekto rodiklių pasiekimui buvo gautas CPVA leidimas trūkstamas planuotas komandiruotes pakeisti virtualiais nuotoliniais susitikimais/vizitais. Papildomai buvo suderinti 6 nuotoliniai/fiziniai vizitai į Lietuvos įmones. Sutaupytas lėšas buvo leista panaudoti projekto vadybininkų MTEP produktų komercinio potencialo vertinimo mokymams įsigyti. Taip pat leista papildyti iš projekto lėšų įsigytą audiovizualizacijos įrangos komplektą IT priedėliu bevieliam turinio dalinimuisi konferencijų salėje, kurios apstatymas baldais papildytas kavos staliuku, tribūna ir specialia gofruota apsauga laidams, nutiestiems per grindis, uždengti.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.