Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Grafeno oksido ir pereinamųjų metalų oksidų nanostruktūrizuotų kompozitų formavimas, modifikavimas ir tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0013. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Projekto metu bus vykdomi moksliniai tyrimai, įgytos naujos žinios ir mokslinė patirtis apie redukuotu grafeno oksidu modifikuotus nanostruktūrizuotus hibridinius kompozitus, jų struktūrą bei savybes. Projekto eigoje bus atliekama grafeno oksido sintezė, sluoksnių formavimas ir lazerinės apšvitos grafeno oksido struktūrai ir savybėms įvertinimas bei metalo oksido hidrinimas ir nanostruktūrizavimas, suformuojamos grafeno oksido-metalo oksido dangos. Taikant lazerinį grafeno oksido redukcijos metodą bus suformuoti grafenu modifikuoti nanostruktūrizuoti hibridiniai kompozitai, ištirta jų cheminė sudėtis, paviršiaus morfologija, struktūrą ir elektrinės savybės. Prognozuojama, kad hibridinis kompozitas galėtų būti efektyviai panaudotas naujos kartos superkondensatorių elektrodų kūrimui.

Projekto trukmė: 2017-12-01 – 2019-11-30

Projekto tikslas – suformuoti grafenu modifikuotus nanostruktūrizuotus hibridinius kompozitus ir ištirti jų struktūrą bei savybes.

Uždaviniai:
1. Lazerinio stendo, skirto lokaliai grafeno oksido redukcijai atlikti, konstravimas.
2. Grafeno oksido vandeninių dispersijų gavyba, jo sluoksnių formavimas, lazerinės apšvitos grafeno oksido struktūrai ir savybėms įvertinimas.
3. Grafenu modifikuotų nanostruktūrizuotų hibridinių kompozitų formavimas, apšvita, struktūros ir savybių tyrimas.

Rezultatai:

Suformuoti grafenu modifikuoti nanostruktūrizuoti hibridiniai kompozitai ir ištirta jų cheminė sudėtis, paviršiaus morfologija, struktūra ir elektrinės savybės. Mokslinių tyrimų pagrindu bus parengtos dvi publikacijos (statusas: priimtas ir įteiktas) mokslo žurnaluose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (CA WoS). Tarptautinėje konferencijoje stendinio pranešimo forma bus pristatyta dalis mokslinio tyrimo rezultatų.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Liutauras Marcinauskas 109-LK +37037401895 Liutauras.Marcinauskas@lei.lt