Kompetencijos kėlimas tarptautiniame užsienio mokslo renginyje susijusiame su tvariu atliekų tvarkymu ir švaresne energijos gamyba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Kompetencijos kėlimas tarptautiniame užsienio mokslo renginyje susijusiame su tvariu atliekų tvarkymu ir švaresne energijos gamyba“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0162, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas:
Pakelti Lietuvos tyrėjų kompetenciją dalyvaujant aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje „6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management“  ir pristatyti gautus mokslo rezultatus susijusius su pažangių technologijų kūrimu atliekų surinkimo, tvarkymo ir perdirbimo srityse. Konferencijos metu bus pristatyti vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai: skaitomas mokslinis pranešimas tema „A comparative study on syngas production from crude glycerol by utilizing DC arc plasma“) bei parengtas mokslinis straipsnis publikavimui viename iš konferencijos mokslinių žurnalų.

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 06 18.

Projekto dalyvis:  Dr. Andrius Tamošiūnas

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Andrius Tamošiūnas 232-AK +37037401999 Andrius.Tamosiunas@lei.lt