Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets”

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets““ nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0203, finansuojamą iš Europos socialinio fondo pagal 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystimas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projekto tikslas:
Dalyvavimas 41-oje Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos konferencijoje „Transforming Energy Markets“.

Projekto dalyvis: Dr. Inga Konstantinavičiūtė

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 06 01.

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt