Panaudotų žvejybinių tinklų pirolizės tyrimas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Panaudotų žvejybinių tinklų pirolizės tyrimas/INVESTIGATION OF WASTE FISHING GEAR PYROLYSIS“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0215, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Pastaraisiais metais didėjantis jūrinių atliekų kiekis susilaukia vis daugiau dėmesio, kadangi tai kelia didelę grėsmę jūrų aplinkai, o norint sumažinti žalą vandenynų organizmams, būtina sumažinti atliekų kiekį, surenkant prarastą žvejybos įrangą, tinklus, virves. Dideli mastai iš jūros ištrauktų žvejybos tinklų yra šalinami municipalinių atliekų sąvartynuose. Todėl ši problematika yra sprendžiama LEI mokslininkų, siūlant energetiškai patrauklesnį šios rūšies atliekų utilizavimo metodą – tinklų pirolizę (terminį skaidymą). Terminio skilimo metu sumažėja atliekų kiekis, taip pat gaminami pelningi energetiniai ir cheminiai produktai. Polimerų (panaudoti žvejybos tinklai, virvės) terminis apdorojimas yra svarbus tiek energijos gamybos iš atliekų atžvilgiu, tiek atliekų mažinimo principu. Panaudoti žvejybos tinklai (žvejybinės įrangos atliekos) turi aukštą energinę/šiluminę vertę, dėl šios priežasties šių atliekų utilizavimas gali susilaukti didelio susidomėjimo. Atlikus literatūros analizę, buvo pastebėta, kad nėra mokslinių straipsnių, kurie analizuotų žvejybos atliekų pirolizę, dažniausiai tokio pobūdžio atliekos yra deginamos kartu su buitinėmis atliekomis. Todėl konferencijos metu bus pristatyti pirolizės metu išsiskiriantys cheminiai junginiai ir dujinių produktų koncentracijos.

Projekto tikslas:
Pakelti Lietuvos tyrėjų kompetenciją dalyvaujant aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje „6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management“ ir pristatyti gautus mokslo rezultatus atliekų tvarkymo srityje.

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 06 18.

Projekto dalyvė: dr. Raminta Skvorčinskienė

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Raminta Skvorčinskienė 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt