Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.03.13 - 2018.08.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Na* ir Ka* liepsnos emisijų intensyvumų kitimas degant skirtingoms biomasės dalelėms“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0232, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Mokslinio tyrimo tema susijusi su biomasės dalelių deginimu tiriant liepsnoje susidarančių Na, K ir Ca radikalų optines emisijas. Bioenergetikoje naudojamos biomasės savitosios savybės tiesiogiai įtakoja kuro degimo procesą ir įvairių junginių susidarymą. O deginant prastomis savybėmis pasižymintį biokurą atsiranda pelenų šlakavimosi problemos. Lakieji pelenai nusėda ant katilo šilumos perdavimo paviršių, pakuros mūro sienelių, šie dalykai neigiamai įtakoja katilo darbą. Taip pat deginant biomasės mišinius su šiaudais ar kitomis žemės ūkyje auginamomis javų kultūromis pelenuose yra daug šarminių chloridų, kurie sukelia katilo paviršių koroziją. Drėgmė, mineralinės priemaišos, biokuro frakcijos dydis – tai vieni iš pagrindinių biokuro savybių, kurios nulemia degimo kokybę ir deginimo įrangos darbą. Kalio kiekis biokure yra viena iš pagrindinių charakteristikų, kuri nulemia pelenų ir apnašų susidarymą pakurose. Todėl chemiliumenescencijos metodas buvo pradėtas taikyti nustatant dumblo, medienos, šiaudų degimo metu išsiskiriančio Kalio, Natrio, Kalcio elementų intensyvumą. Biokuro terminio skilimo metu vykstančių dėsningumų duomenų trūkumas skatina pasaulio tyrinėtojus užsiimti eksperimentiniais bei skaitiniais tyrimais, todėl svarbu gautus rezultatus pateikti tikslinėms grupėms. Todėl konferencijoje bus pristatytos kietojo biokuro degimo proceso optimizavimo galimybės bei pateikti liepsnoje esančių radikalų chemiliuminescencinio spinduliavimo tyrimo rezultatai priklausomai nuo degimo sąlygų, aerodinaminių parametrų, liepsnos formos, sužadintų radikalų emisijos intensyvumo lygio, taip apibrėžiant galimas degimo proceso valdymo ribas.

Projekto tikslas:
Dalyvauti aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje „12 th International Conference on Energy and Development, Environment and Biomedicine (EDEB‘2018)“ ir pristatyti gautus mokslo rezultatus – pagrindinių liepsnoje esančių radikalų chemiliuminescencinio spinduliavimo dėsningumus, priklausomai nuo degimo sąlygų ir kuro parametrų.

Projekto trukmė: 2018 03 13 – 2018 08 28.
Projekto dalyvis: dr. Nerijus Striūgas

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt