Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2018.07.02 - 2018.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Skirtingų savybių džiūvimo – degimo biokuro pakuroje dėsningumų nustatymas“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0203 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Projektas vykdomas pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

Mokslinio tyrimo tema susijusi su skirtingų savybių biokuro mažo ir vidutinio galingumo biokuro pakurose džiūvimą-degimą įtakojančių veiksnių dėsningumų nustatymu. Biokuras ES šalyse keičia iškastinį kurą dėl griežtėjančių reikalavimų išgauti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Plačiausiai biokuro deginimui naudojamos ardyninės pakuros, tačiau norint optimaliai ir saugiai deginti biokurą tokiose pakurose, kuras turi būti kokybiškas ir pastovaus drėgnumo. Vis didėjanti biokuro paklausa lemia jo kainos augimą. Norėdami rinkoje išlikti ir būti konkurencingi šilumos gamintojai renkasi prastesnės kokybės drėgną biokurą, kurio drėgmė gali kisti ir siekti 60% (pagal masę) ir daugiau. Toks kuras patekęs ant ardyno nedega, o džiūsta užimdamas didžiąją dalį pakuros. Be to išsiskyrusi kure esanti drėgmė padidina degimo metu CO2 emisijas, taip pat sumažina kuro šilumingumą. Drėgno, prastos kokybės biokuro degimo metu biokuro pakurose su ardynu vykstančių dėsningumų duomenų trūkumas skatina pasaulio tyrėjus užsiimti eksperimentiniais bei skaitiniais tyrimais šioje tematikoje.

Projekto tikslas: Imituojant pagrindinius biokuro degimo metu pakuroje vykstantčius džiovinimo procesus, ištirti džiovinimo zonoje vykstančius drėgmės kitimo dėsningumus veikiant stacionarų biokuro sluoksnį karštu oru imituojant pirminio oro įtaką, bei karšto oro ir vandens garų mišiniu, imituojant išmetamų dūmų recirkuliacijos produktų įtaką biokuro džiūvimui ant ardyno.

Projekto rezultatai: Įvykdžius projekto metu numatytas veiklas bus ištirta pirminio oro ir išmetamųjų dūmų recirkuliacijos įtaką biokuro džiūvimui bei nustatyti džiūvimo dėsningumai stacionariame biokuro sluoksnyje.

Projekto vadovas: Dr. Nerijus Striūgas

Projekto dalyvis: stud. Radvilė Klepeckaitė

Projekto trukmė: 2018m. liepos 2 d. – 2018m. rugpjūčio 31 d.

LEI degimo procesų laboratorija vykdydama šį projektą suteikia galimybę studentui įgyti patirties vykdant specifinių procesų, sukeliančių techninių problemų deginimo įrenginiuose, tyrimus. Taip pat vykdant projektą studentas įgis patirties, įgaus daugiau atsakomybės bei išmoks savarankiškai planuoti darbus už kuriuos bus atsakingas.

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt