Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (CEEC-TAC5 and MEDICTA2019)

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Mokslinės kvalifikacijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje (CEEC-TAC5 and MEDICTA2019“ Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-13-0399, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyta dalyvauti tarptautinėje aukšto lygio jungtinėje konferencijoje „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019)“. Renginys vyks 2019 m. rugpjūčio 27-30 dienomis, Romoje (Italija), kurio metu bus skaitomas žodinis pranešimas pavadinimu „Thermogravimetric and evolved gas analysis of polymer materials designed for 3D printing“. Konferencijoje bus pristatyti 3D spausdinimui naudojamų medžiagų terminės dekompozicijos ir vienalaikių išsiskyrusių dujų tyrimo rezultatai.

Projekto tikslas:
Skatinti mokslininkės tarptautinį bendradarbiavimą, tarpsektorinį mobilumą, pristatant savo mokslinius rezultatus konferencijoje „5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis“.

Projekto dalyvis: Raminta Skvorčinskienė

Projekto trukmė: 2019 05 14 – 2019 08 31

Projekto vertė: 1 772,14 EUR

 

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Raminta Skvorčinskienė 104-LK +37037401881 Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt