Lietuvos energetikos instituto šilumos mainų ir branduolinių įrenginių laboratorinio administracinio pastato (10C 3/b) remontas

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.08.01 - 2008.09.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Registracijos Nr. BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0365

Projekto tikslas: renovuoti Lietuvos energetikos institutui patikėjimo teise priklausantį laboratorinį – administracinį pastatą, siekiant pagerinti pastato šilumines charakteristikas ir tuo užtikrinant efektyvesnį šiluminės energijos vartojimą visuomeniniame (švietimo ir mokslo) sektoriuje.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Petras Poligarijus Ūdras