Jūržolių ir jų digestatų terminio skaidymo tyrimai

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2019.10.08 - 2020.04.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Jūržolių ir jų digestatų terminio skaidymo tyrimai Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0186.

Vykstantis eutrofikacijos procesas turi ekologinių ir socialinių pasekmių, ir tai yra viena iš pagrindinių vandens telkinių ekosistemos bei aplinkos problemų. Anaerobinis mikrobiologinis apdorojimas suteikia daug galimybių Baltijos jūros regionui dėl perdirbamų žemos kokybės išteklių ir atliekų į atsinaujinantį aukštos kokybės biokurą. Šio metodo pritaikymas gali būti plačiai panaudotas vietiniam elektros energijos bei šilumos, transporto kuro gamybai ar injektavimui į gamtinių dujų tinklus. Naudojant jūržoles kaip substratą bei utilizuojant digestatą laukų trešimui, maistinės medžiagos yra fiziškai pašalinamos iš Baltijos jūros, todėl taikant šį procesą galima efektyviai mažinti eutrofikacijos procesą bei prisidėti prie žiedinės ekonomikos kūrimo. Tačiau jūržolės, augdamos bei vešėdamos absorbuoja ne tik mineralus, bet ir teršalus. Užterštos jūržolės netinka tiesioginiam tręšimui, tad labai svarbu ištirti ir alternatyvius jų panaudojimo būdus. Vienas tokių yra terminis skaidymas. Šio tyrimo metu bus nustatomos jūržolių ir susidariūsių digestatų terminio skilimo metu vykstančių reakcijų savybės mikro mastelyje, tiriamos susidarančių lakiųjų junginių funkcinės grupės, labiausiai įtakojančių dujinimo metu vykstančių cheminių reakcijų produktus, analizuojamos jūržolių dujinimo metu vykstančios reakcijos bei atliekamas susidariusių dujų – dervų tyrimas chromatografiniais metodais.

Vykdomas nuo 2019.10.08 iki 2020.04.30

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasLietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt