Subarachnoidinio tarpo pavidalo ir smegenų skysčio tėkmės savitumo įtaka kenksmingų medžiagų šalinimui iš subarachnoidinio tarpo

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.07,04 - 2022.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
Lietuvos mokslo taryba

LMT finansuojama sutartis Nr. P-SV-22-173 „Studentų tyrimai vasaros metu“
2022 m. liepos 4 d – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
mokslo tiriamasis darbas „Subarachnoidinio tarpo pavidalo ir smegenų skysčio tėkmės savitumo įtaka kenksmingų medžiagų šalinimui iš subarachnoidinio tarpo“.
darbą atliko: Greta Kaminskaitė

Šiuo metu pasaulyje galvos smegenų subarachnoidinio tarpo ligos yra viena iš aktualių sveikatos problemų, dėl kurios kasmet iki 600,000 žmonių tampa neįgaliais, o net apie 150000 žmonių miršta. Nors yra atskleista dalis faktorių lemiančių pacientų klinikines išeigas, tačiau taip pat yra dalis potencialių faktorių, kurių įtaka nėra pakankamai ištirta. Atsižvelgiant į tai, šiame darbe atliekami tyrimai leis preliminariai įvertinti vieno iš iki šiol mažai tyrinėtų faktorių – pacientų subarachnoidinio tarpo pavidalo ir smegenų skysčio (likvoro) tėkmės savitumo įtaką kenksmingų medžiagų šalinimui iš galvos smegenų subarachnoidinio tarpo. Tai tarpdisciplininiai tyrimai, kurie leis praplėsti fundamentinių žinių horizontą, o tyrimų metu gauti rezultatai gali turėti ir praktinės naudos, jeigu bus nustatyta, kad subarachnoidinio tarpo pavidalo ir likvoro tėkmės savitumo įtaka kenksmingų medžiagų šalinimui svarba paciento išeigai yra didelė, tokiu būdu butų galima tobulinti pacientų išeigos prognozavimo metodikas, kurios padėtų medikams imtis individualizuoto ir savalaikio gydymo.

Tyrimų metu didelis dėmesys bus skiriamas studento kvalifikacijos tobulinimui naudojantis pažangia programine įranga, apimančią darbą su medicininiais duomenimis, skaitiniu modeliavimu bei gautų duomenų apdorojimu. Tyrimu metu bus bendradarbiaujama su medicininių vaizdų segmentavimo ekspertu iš Kauno klinikų. Vienas iš svarbių siekių – gautus tyrimų rezultatus pristatyti konferencijoje ar publikuoti moksliniame žurnale.

Projekto ID: P-SV-22-173
Kvietimas: Studentų tyrimai vasaros metu
Finansavimas: LMT finansuojama pagal sutartį Nr. P-SV-22-173 „Studentų tyrimai vasaros metu“

Viso skirta lėšų: 1570.29 EUR

 
Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Edgaras Misiulis 211-LK +37037401993 Edgaras.Misiulis@lei.lt