Low Calorific Gas for Green Power Production (LoCaGas)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.04.01 - 2022.07.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projekto programa: Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa
Vykdymo laikotarpis: 2022.04.01 – 2022.07.31
Projekto svetainė: https://locagas.beic.nu/

Europos Sąjunga nustatė ambicingus tikslus susijusius su perėjimu prie atsinaujinančios ir švarios energijos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo įgyvendindama Europos žaliąjį kursą ir paketą „Fit for 55“. Metanas yra viena iš svarbiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra 34 per 100 metų laikotarpį, remiantis IPCC 5-ąja Vertinimo Ataskaita. Metano koncentracija atmosferoje per pastaruosius šimtą metų išaugo daugiau nei dvigubai, o pagal antropogeninio metano išmetimus, sąvartynai yra trečioje vietoje (16 %) po iškastinio kuro gamybos, paskirstymo ir deginimo (33 %) bei gyvulininkystės (27 %). Šio projekto tikslas yra dvejopas; žaliosios elektros ir šilumos gamyba, kuri savaime prisideda prie ŠESD mažinimo, jei kompensuojamas atitinkamas iškastinio kuro naudojimas, ir ŠESD dujų mažinimas sumažinant savaiminį metano išmetimą iš sąvartynų ir išvengiant metano emisijų iš išmetamų sąvartynų dujų. Be to, mažo šilumingumo sąvartynų dujų srautų pavertimas elektros energija ir šiluma prisideda prie energijos tiekimo saugumo ir energijos išteklių diversifikavimo. 16 ES valstybių narių jau taiko draudimą vežti organines medžiagas į sąvartynus ir nepatenkant naujų organinių medžiagų dujų gamyba sąvartynuose mažėja. Atitinkamai mažėja metano koncentracija sąvartynų dujose ir elektros ir šilumos gamyba naudojant įprastinį Otto variklį nebeįmanoma. Šiame projekte bus įvertintos ir palygintos trys skirtingos sąvartyno dujų ir sąvartynų išmetamų dujų, kuriose yra žema metano koncentracija (<40 %), panaudojimo energijos gamybai galimybės. Kadangi šios trys technologijos yra išvystytos skirtingose šalyse, tarptautinio bendradarbiavimo poreikis yra akivaizdus. Pradiniai pinigiai (ang. Seed Modey) yra reikalingi suformuoti stiprų projekto konsorciumą, galintį plėtoti ir vykdyti siūlomą projektą, įskaitant bandymus laboratoriniame mastelyje ir realiomis sąlygomis.

Projekto numeris: STHB.02.02.00-22-S166/21-00
Projekto akronimas: LoCaGas

Bendra projekto vertė: 40 000 EUR (LEI dalis: 8 000 EUR)
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Partneriai:

  • Gdansko technologijos universitetas, Lenkija
  • Baltijos energetikos inovacijų centras, Švedija
  • Lietuvos energetikos institutas, Lietuva

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Striūgas 101-LK +37037401877 Nerijus.Striugas@lei.lt